office@skysoft.ro
românã | magyar | english
Despre noi
Produse
Servicii
Parteneri
Sky Shop
Module Contex®
Stocuri si logistica stocurilor
Modulul de evidenta a stocurilor asigura gestionarea tuturor operatiunilor legate de stocuri. Functiile principale ale modulului:
 • Evidenta materialelor in mai multe gestiuni;
 • Operarea mai multor metode de stoc (FIFO, pret standard, pret mediu ponderat, pret vanzare, pret cu amanuntul), care pot fi setate de catre utilizator pentru fiecare gestiune separat;
 • Gruparea materialelor in categorii sau grupe definite de utilizator;
 • Evidenta mai multor preturi (pret de inregistrare, pret de achizitie, pret de vanzare sau de lista, pret in valuta, sau alte metode.);
 • Evidenta in orice valuta;
 • Evidenta si operarea miscarilor de materiale de orice fel (se pot defini de catre utilizator tipurile de documente si descrierile acestora);
 • Operarea documentelor de miscari de materiale predefinite (receptionare, facturare, avize, bonuri de transfer, procese verbale de productie);
 • Operarea facturilor proforma;
 • Incadrarea automata a materialelor din punct de vedere contabil, dupa setarile facute de catre utilizator;
 • Contabilizarea automata a miscarilor de materiale, dupa reguli definite de utilizator;
 • Legatura directa cu modulul de contabilitate (se preiau in contabilitate toate  miscarile contabile din modulul de gestionarea a stocurilor);
Evidenta stocurilor include o serie de rapoarte necesare luarii de decizii in compania Dvs.:
 • Registrul stocurilor;
 • Fise de gestiune;
 • Inventarul stocurilor;
 • Centralizator de receptii;
 • Pozitii pe receptii;
 • Pozitii pe facturi;
 • Listare diverse documente legate de activitatea de gestiune stocuri;
 • Miscari de conturi  aferente operatiunilor in stocuri;
 • Listare stoc in diverse valute, precum si alte rapoarte.
Management financiar
Modulul de management financiar asigura gestionarea tuturor operatiunilor legate de activitatile de incasari, plati, evidenta partenerilor, gestiunea trezoreriilor indeplinand urmatoarele functii principale:
 • Evidenta datoriilor si creantelor detaliat pe parteneri si facturi;
 • Modulul utilizeaza o singura lista de parteneri accesibila din orice modul al aplicatiei;
 • Posibilitate de categorizare a partenerilor dupa preferinte proprii;
 • Evidenta facturilor primite si emise, modulul avand legatura cu evidenta stocurilor;
 • Preluarea automata a facturilor emise si a receptiilor din modulul Evidenta stocurilor;
 • Posibilitatea crearii de trezorerii, dupa preferinte personale;
 • Evidenta miscarilor de trezorerie (casa, banca, etc.);
 • Evidenta trezoreriilor (registru de casa, extras de banca etc.);
 • Situatii TVA (jurnalul vanzarilor si cumpararilor), decont TVA;
 • Contabilizarea automata a tuturor miscarilor (miscari de trezorerie, facturi emise, facturi primite) dupa definitiile utilizatorului;
 • Evidenta avansurilor de trezorerie pe persoane (legatura cu modulul de evidenta a personalului);
 • Legatura directa cu modulul de contabilitate;
 • Evidentele pot fi efectuate in orice tip de valuta.
Modulul genereaza o serie de rapoarte necesare pentru compania Dvs.: situatii cumparari/vanzari, situatii TVA, extrase banca, situatii casa, situatii privind furnizori/clienti, etc., toate rapoartele avand posibilitati de selectare a informatiilor ce vor fi cuprinse in raport.
Evidenta personalului si salarizare
Modulul asigura evidenta tuturor operatiunilor aferente personalului angajat intr-o intreprindere:
 • Evidenta datelor personale si a datelor referitoare la salarizare ale angajatilor;
 • Evidenta istorica a datelor referitoare la fostii angajati date personale si date privind salarizarea;
 • Posibilitatea de grupare a angajatilor in diferite grupuri (locuri) de munca pentru a putea analiza separat realizarile, cheltuielile suportate de firma;
 • Urmarirea si listarea sporurilor acordate si retinerilor efectuate;
 • Pontarea angajatilor cu posibilitatea definirii diferitelor tipuri de ore (normale, suplimentare, invoite/nemotivate, de concediu, de diferite tipuri de boala, impreuna cu procentele de calcul pentru fiecare varianta);
 • Pontarea angajatilor la diferite locuri de munca cu tarife orare diferite (in cazul activarii la mai multe locuri de munca);
 • Urmarirea si listarea avansurilor;
 • Calculul si listarea statului de plata pe baza datelor de salarizare, listarea pontajului, liste de avansuri, listarea sporurilor/retinerilor si a parametrilor lunari (cum ar fi numarul de zile lucratoare, procentajul CAS al asiguratilor, grila de impozitare, etc.);
 • Calculul si listarea impozitarii anuale cu posibilitatea efectuarii de regularizari de impozit;
 • Aplicatia pregateste toate rapoartele legale pe suport hartie si electronic;
 • Posibilitatea de parametrizare de catre utilizator;
 • Listarea si pregatirea pentru modulul de contabilizare a notei contabile referitoare la contabilizarea cheltuielilor firmei referitoare la salarizarea angajatilor.
Modulul Evidenta personalului si salarizare Va pune la dispozitie o serie de rapoarte referitoare la salariati:
 • Stat de plata
 • Fluturasi
 • Liste de avans
 • Foi personale
 • Situatii referitoare la salariati
 • Declaratii pentru autoritati
 • Fise fiscale
 • Liste pe suport electronic
Evidenta mijloacelor fixe
Modulul de mijloace fixe asigura gestionarea tuturor operatiunilor privind mijloacele fixe din intreprinderea Dvs. Aplicatia efectueaza urmatoarele tipuri de operatiuni:
 • Evidenta mijloacelor fixe dupa categorii (coduri de clasificare);
 • Contine categoriile generale de mijloace fixe, cu posibilitatea adaptarii la cerinte specifice din fiecare afacere;
 • Calcularea si contabilizarea amortizarilor;
 • Aplicatia opereaza toate tipurile de amortizari (lineara, degresiva, accelerata);
 • Exista posibilitatea reevaluarii, conservarii, deconservarii, etc. a mijloacelor fixe.
Modulul contine diverse rapoarte privitoare la mijloacele fixe:
 • registrul mijloacelor fixe
 • intrari mijloace fixe
 • situatii privind amortizarea, etc.
Contabilitate
Modulul de contabilitate are legatura cu modulele specifice de gestiune si poate prelua datele necesare efectuarii tuturor operatiunilor de contabilizare. Modulul asigura  efectuarea urmatoarelor operatiuni de contabilizare:
 • Preluarea miscarilor contabile din modulele specifice de gestiune;
 • Posibilitatea definirii planului de conturi dupa preferintele proprii (aplicatia contine planul de conturi general);
 • Contabilzare sintetica si analitica;
 • Posibilitatea de a tine evidenta contabila a mai multor ani;
 • Definirea unor miscari contabile automate (inchiderea conturilor de TVA, inchiderea conturilor de cheltuieli si venituri, etc.);
 • Definirea si listarea jurnalelor dupa preferintele utilizatorului;
 • Calcularea si listarea balantei de verificare sintetice si analitice;
 • Evidenta miscarilor contabile si listarea acestora;
 • Preluarea miscarilor contabile din celelalte module (evidenta stocurilor, evidenta datoriilor, evidenta personalului si salarizare, evidenta mijloacelor fixe).
Modulul contabilizare asigura diferite evidente si rapoarte necesare luarii deciziilor in domeniul contabil:
 • Balante analitice
 • Balante sintetice
 • Listari privind miscarea conturilor
 • Fise de cont
 • Cartea mare
 • Liste acte contabile generate si manuale
 • Registru jurnal
 • Etc.
Liste si rapoarte
Sistemul integrat de gestiune Contex  asigura o variata gama de rapoarte si situatii economice in fiecare modul al aplicatiei. Prin posibilitatile de restrangere si generalizare a diferitelor situatii, aceste rapoarte pot fi utilizate atat in luarea deciziilor la nivel managerial, cat si la nivel operativ.

Rapoartele generate pot fi vizualizate, listate pe imprimanta si pot fi directionate in fisiere Word, Excel, unde pot fi prelucrate in continuare.
© Joint Software Co. 2008